Art. 36: Drepturile copilului conceput

Alexandra.caras/ January 23, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.

TITLUL II: Persoana fizică
CAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fizice
SECŢIUNEA 1: Capacitatea de folosinţă

Art. 36: Drepturile copilului conceput

Drepturile copilului sunt recunoscute de la concepţiune, însă numai dacă el se naşte viu. Dispoziţiile art. 412 referitoare la timpul legal al concepţiunii sunt aplicabile.

Share this Post