Art. 35: Durata capacităţii de folosinţă

Alexandra.caras/ January 23, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.

TITLUL II: Persoana fizică
CAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fizice
SECŢIUNEA 1:

Art. 35: Durata capacităţii de folosinţă

Capacitatea de folosinţă începe la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea acesteia.

Share this Post