Art. 34: Noţiune

Alexandra.caras/ January 23, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.

TITLUL II: Persoana fizică
CAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fizice
SECŢIUNEA 1: Capacitatea de folosinţă
Art. 34: Noţiune

Capacitatea de folosinţă este aptitudinea persoanei de a avea drepturi şi obligaţii civile.

Share this Post