Art. 339: Bunurile comune

alexandra.caras/ March 4, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA II: Despre familie*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a
sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL II: Căsătoria
CAPITOLUL VI: Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor
SECŢIUNEA 2: Regimul comunităţii legale
Art. 339: Bunurile comune

Bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor.

Share this Post