Art. 273: Bigamia

alexandra.caras/ February 28, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA II: Despre familie*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a
sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.

TITLUL II: Căsătoria
CAPITOLUL II: Încheierea căsătoriei
SECŢIUNEA 1: Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Art. 273: Bigamia

Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită.

Share this Post