Art. 261: Îndatorirea părinţilor

alexandra.caras/ February 25, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA II: Despre familie*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a
sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.

TITLUL I: Dispoziţii generale
Art. 261: Îndatorirea părinţilor

Părinţii sunt cei care au, în primul rând, îndatorirea de creştere şi educare a copiilor lor minori.

Share this Post