Art. 252: Sancţionarea tentativei

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniului
CAPITOLUL IV: Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
Art. 252: Sancţionarea tentativei

Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseşte.

Share this Post