Art. 24: Consultarea registrelor publice

Alexandra.caras/ January 22, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CAPITOLUL IV: Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice

Art. 24: Consultarea registrelor publice

Orice persoană, chiar fără a justifica un interes, poate, în condiţiile legii, să consulte registrele publice privitoare la un drept, act, fapt sau o anumită situaţie juridică şi să obţină extrase sau copii certificate de pe acestea.

← Art. 23: Concursul dintre formele de publicitate

Share this Post