Art. 23: Concursul dintre formele de publicitate

Alexandra.caras/ January 22, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CAPITOLUL IV: Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice

Art. 23: Concursul dintre formele de publicitate

Dacă un drept, act, fapt sau orice raport juridic este supus în acelaşi timp unor formalităţi de publicitate diferite, neefectuarea unei cerinţe de publicitate nu este acoperită de îndeplinirea alteia.

Share this Post