Art. 214: Exploatarea cerşetoriei

Alexandra.caras/ May 30, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

PARTEA II: PARTEA SPECIALĂ
TITLUL I: Infracţiuni contra persoanei
CAPITOLUL VII: Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile
Art. 214: Exploatarea cerşetoriei

(1) Fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilităţi fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foioase patrimoniale de pe urma acestei activităţi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta este săvârşită în următoarele împrejurări:
a) de părinte, tutore, curator ori de către cel care are în îngrijire persoana care cerşeşte;
b) prin constrângere,
pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

Share this Post