Art. 21: Prezumţiile

Alexandra.caras/ January 22, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CAPITOLUL IV: Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice

Art. 21: Prezumţiile

(1) Dacă un drept, act sau fapt a fost înscris într-un registru public, se prezumă că el există, cât timp nu a fost radiat sau modificat în condiţiile legii.
(2) În cazul în care un drept, act sau fapt a fost radiat, se prezumă că el nu există.

Share this Post