Art. 192: Dreptul de a sesiza instanţa

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

CARTEA II: Procedura contencioasă
TITLUL I: Procedura în faţa primei instanţe
CAPITOLUL I: Sesizarea instanţei de judecată
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 192: Dreptul de a sesiza instanţa

(1) Pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime, orice persoană se poate adresa justiţiei prin sesizarea instanţei competente cu o cerere de chemare în judecată. În cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea instanţei poate fi făcută şi de alte persoane sau organe.
(2) Procesul începe prin înregistrarea cererii la instanţă, în condiţiile legii.
(3) Cel care formulează cererea de chemare în judecată se numeşte reclamant, iar cel chemat în judecată se numeşte pârât.

Share this Post