Art. 19: Continuitatea

Alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil
CAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civil
Art. 19: Continuitatea

Judecătorul învestit cu soluţionarea cauzei nu poate fi înlocuit pe durata procesului decât pentru motive temeinice, în condiţiile legii.

Share this Post