Art. 182: Procedura de instituire

Alexandra.caras/ February 21, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții I
sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL III: Ocrotirea persoanei fizice
CAPITOLUL IV: Curatela
Art. 182: Procedura de instituire

(1) Curatela se poate institui la cererea celui care urmează a fi reprezentat, a soţului său, a rudelor sau a celor prevăzuţi la art. 111.
(2) Curatela nu se poate institui decât cu consimţământul celui reprezentat, în afară de cazurile în care consimţământul nu poate fi dat.
(3) Numirea curatorului se face de instanţa de tutelă, cu acordul celui desemnat, printr-o încheiere care se comunică în scris curatorului şi se afişează la sediul instanţei de tutelă, precum şi la primăria de la domiciliul celui reprezentat.

Share this Post