[layerslider id=”22″]

TITLUL II:

Infracţiunea
CAPITOLUL I:

Dispoziţii generale


Art. 15:

Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
(1)Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o.
(2)Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale.

[layerslider id=”23″]