Art. 153: Descărcarea tutorelui

Alexandra.caras/ February 21, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții I
sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL III: Ocrotirea persoanei fizice
CAPITOLUL II: Tutela minorului
SECTIUNEA 5: Controlul exercitării tutelei
Art. 153: Descărcarea tutorelui

Instanţa de tutelă va verifica socotelile privitoare la veniturile minorului şi la cheltuielile făcute cu întreţinerea acestuia şi cu administrarea bunurilor sale şi, dacă sunt corect întocmite şi corespund realităţii, va da descărcare tutorelui.

Share this Post