Art. 145: Autorizarea instanţei de tutelă

Alexandra.caras/ February 20, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I
sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL III: Ocrotirea persoanei fizice
CAPITOLUL II: Tutela minorului
SECŢIUNEA 4: Exercitarea tutelei
SUBSECŢIUNEA 3: Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
Art. 145: Autorizarea instanţei de tutelă

(1) Instanţa de tutelă acordă tutorelui autorizarea numai dacă actul răspunde unei nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic pentru minor.
(2) Autorizarea se va da pentru fiecare act în parte, stabilindu-se, când este cazul, condiţiile de încheiere a actului.
(3) În caz de vânzare, autorizarea va arăta dacă vânzarea se va face prin acordul părţilor, prin licitaţie publică sau în alt mod.
(4) În toate cazurile, instanţa de tutelă poate indica tutorelui modul în care se întrebuinţează sumele de bani obţinute.

Share this Post