Art. 144: Judecarea cererii

Alexandra.caras/ May 10, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

CARTEA I: Dispoziții generale
TITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreşti
CAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei
SECŢIUNEA 3: Strămutarea proceselor. Delegarea instanţei
Art. 144: Judecarea cererii

(1) Cererea de strămutare se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, cu citarea părţilor din proces.
(2) Încheierea asupra strămutării se dă fără motivare şi este definitivă.
(3) Instanţa de la care s-a cerut strămutarea va fi încunoştinţată, de îndată, despre admiterea sau respingerea cererii de strămutare.

Share this Post