Art. 143: Suspendarea judecării procesului

Alexandra.caras/ May 10, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

CARTEA I: Dispoziții generale
TITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreşti
CAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei
SECŢIUNEA 3: Strămutarea proceselor. Delegarea instanţei
Art. 143: Suspendarea judecării procesului

(1) La solicitarea celui interesat, completul de judecată poate dispune, dacă este cazul, suspendarea judecării procesului, cu darea unei cauţiuni în cuantum de 1.000 lei. Pentru motive temeinice, suspendarea poate fi dispusă în aceleaşi condiţii, fără citarea părţilor, chiar înainte de primul termen de judecată.
(2) Încheierea asupra suspendării nu se motivează şi nu este supusă niciunei căi de atac.
(3) Măsura suspendării judecării procesului va fi comunicată de urgenţă instanţei de la care s-a cerut strămutarea.

Share this Post