Art. 14: Buna-credinţă

Alexandra.caras/ January 22, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CAPITOLUL III: Interpretarea şi efectele legii civile
Art. 14: Buna-credinţă

(1) Orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile civile cu bună-credinţă, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri.
(2) Buna-credinţă se prezumă până la proba contrară.

Share this Post