Art. 136: Avizul consiliului de familie

Alexandra.caras/ February 20, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I
sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL III: Ocrotirea persoanei fizice
CAPITOLUL II: Tutela minorului
SECŢIUNEA 4: Exercitarea tutelei
SUBSECŢIUNEA 2: Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
Art. 136: Avizul consiliului de familie

Măsurile privind persoana minorului se iau de către tutore, cu avizul consiliului de familie, cu excepţia măsurilor care au caracter curent.

Share this Post