Art. 133: Exercitarea tutelei în interesul minorului

Alexandra.caras/ February 19, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I
sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL III: Ocrotirea persoanei fizice
CAPITOLUL II: Tutela minorului
SECŢIUNEA 4: Exercitarea tutelei
SUBSECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 133: Exercitarea tutelei în interesul minorului

Tutela se exercită numai în interesul minorului atât în ceea ce priveşte persoana, cât şi bunurile acestuia.

Share this Post