Art. 13: Renunţarea la drept

Alexandra.caras/ January 22, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CAPITOLUL III: Interpretarea şi efectele legii civile 

Art. 13: Renunţarea la drept

Renunţarea la un drept nu se prezumă.

Share this Post