Art. 122: Modificarea sau încetarea obligaţiilor

Alexandra.caras/ February 14, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

TITLUL V: Minoritatea
CAPITOLUL II: Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Art. 122: Modificarea sau încetarea obligaţiilor

(1) Dacă, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate şanse mai mari de îndreptare.
(2) Instanţa dispune încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, când apreciază că menţinerea acestora nu mai este necesară.

Share this Post