Art. 117: Stagiul de formare civică

Alexandra.caras/ February 14, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

TITLUL V: Minoritatea
CAPITOLUL II: Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Art. 117: Stagiul de formare civică

(1) Măsura educativa a stagiului de formare civica consta în obligaţia minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult 4 luni, pentru a-i ajuta să înţeleagă consecinţele legale şi sociale la care se expune în cazul săvârşirii de infracţiuni şi pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor.
(2) Organizarea, asigurarea participării şi supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civică, se fac sub coordonarea serviciului de probaţiune, fără a afecta programul şcolar sau profesional al minorului.

Share this Post