Art. 11: Respectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri

Alexandra.caras/ January 22, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CAPITOLUL III: Interpretarea şi efectele legii civile 

Art. 11: Respectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri

Nu se poate deroga prin convenţii sau acte juridice unilaterale de la legile care interesează ordinea publică sau de la bunele moravuri.

Share this Post