Art. 109: Ocrotirea persoanei prin curatelă

Alexandra.caras/ February 18, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I
sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.

TITLUL III: Ocrotirea persoanei fizice
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 109: Ocrotirea persoanei prin curatelă

Ocrotirea persoanei fizice prin curatelă are loc numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.

Share this Post