Art. 103: Modificarea sau încetarea obligaţiilor

Alexandra.caras/ February 14, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

TITLUL III: Pedepsele
CAPITOLUL V: Individualizarea pedepselor
SECŢIUNEA 6: Liberarea condiţionată
Art. 103: Modificarea sau încetarea obligaţiilor

(1) Dacă pe durata supravegherii au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului şanse mai mari de reintegrare socială.
(2) Instanţa dispune încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, când apreciază că menţinerea acestora nu mai este necesară.

Share this Post